HACCP jako gwarancja bezpieczeństwa i jakości

wyprodukowane-ciastka

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów, a także zainteresowaniem społeczeństwa tym, w jakich warunkach wytwarzana jest dostępna żywność sprawia, że jej producenci i dystrybutorzy szukają wiarygodnego potwierdzenia, że ich produkty są nie tylko wysokiej klasy, lecz również nie szkodzą zdrowiu.

Firmy zajmujące się zarówno produkcją, jak i usługami stawiają sobie za cel nie tylko maksymalizację zysków ze sprzedaży. Naturalną konsekwencją wprowadzania zmian wynikających z przepisów prawa powinna być również gotowość ciągłej poprawy.

HACCP jest systemem, który z założenia ma identyfikować, oceniać i kontrolować zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności. Sam skrót HACCP pochodzi od angielskiego Hazard Analysis and Critical Control System, co oznacza System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

produkcja-ciastek

Podstawowym jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, poprzez określenie potencjalnych zagrożeń, a następnie ich redukcję lub całkowite wyeliminowanie. Na wstępie analizuje się wszystkie czynności jakim poddawana jest żywność w swoim cyklu życia, określa się punkty kontrolne (CCP), monitoruje je, a w przypadku zagrożenia wdraża się odpowiednie działania korygujące i naprawcze. Wszystkie procedury powinny być udokumentowane, a z ich przestrzegania powinny na bieżąco powstawać zapisy. Weryfikację działania systemu najlepiej pokazują regularne kontrole wewnętrzne i audyty zewnętrzne. Informacja zwrotna z audytów jest podstawą do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i jakości, oraz rozwoju systemu. Jednocześnie, aby system HACCP mógł w ogóle funkcjonować, konieczne jest wdrożenie dwóch podstawowych zasad: Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), warunkują one podstawowe zasady bezpiecznej i higienicznej pracy na każdym stanowisku.

Wiele osób ma wątpliwości, czy system HACCP jest obowiązkowy.

Od 1 maja 2004 roku, w momencie uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej, Polska przyjęła HACCP jako obowiązkowy system zapewnienia bezpieczeństwa żywności w zakładach produkcji i obrotu żywnością. Wymaganie to obejmuje wszystkie sektory przemysłu spożywczego, od produkcji, w tym upraw i zbiorów, przez przetwarzanie, produkcję i dystrybucję, aż po dostarczenie żywności konsumentom. Oznacza to, że zarówno duży zakład produkcyjny, przetwórczy, firma cateringowa, restauracja, czy sklep spożywczy, a nawet firma logistyczna transportująca żywność ma obowiązek wdrożyć HACCP, w specyficznym dla niej zakresie. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP regulują następujące przepisy zarówno krajowe, jak i unijne. Poza wewnętrznymi uregulowaniami dotyczącymi jakości produkowanej żywności, do których należy się dostosować, przedsiębiorcy są również kontrolowani przez zewnętrzne instytucje państwowe.

Standardy Systemu HACCP można wdrożyć samodzielnie, wymaga to jednak bardzo dobrej znajomości procesów jakie zachodzą się w firmie i przede wszystkim czasu. Dostępne są gotowe wzorce zarówno darmowe, jak i odpłatne, poradniki, jednak korzystanie z nich może nastręczać trudności z modyfikowaniem i dostosowywaniem treści do własnych potrzeb. Można też skorzystać z usług profesjonalnych doradców firmy Pakuła Consulting, którzy zagwarantują merytoryczną pomoc, niezawodność i najwyższą jakość obsługi. Firma zewnętrzna pomoże opracować i wdrożyć wymagania HACCP, przeprowadzi audyt i szkolenia, lub zaproponuje skuteczny proces certyfikacji w jednostce certyfikującej. Kompleksowe rozwiązania, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej pakulaconsulting.pl, są szansą na polepszenie jakości, obiegu dokumentów, a nawet organizacji pracy.