Co można zbudować na działkach pracowniczych?

Pierwszą rzeczą, z jaką mierzą się nowi działkowcy, jest zagospodarowanie działki oraz sposób jej urządzenia. Jest to bardzo istotna kwestia, która rzutuje na użytkowanie działki w przyszłości, gdyż zagospodarowanie niezgodne z regulaminem, który obowiązuje działki pracownicze i znajdujące się na nich domki letniskowe, wcześniej czy później przyniesie niepotrzebne problemy, koszty i uciążliwości. Co można budować na działkach pracowniczych?

Domki letniskowe i nie tylko – obiekty i urządzenia na działkach pracowniczych

Zgodnie z zapisami regulaminu działek pracowniczych, mogą one być wyposażone w następujące obiekty:

  • Szklarnie – o powierzchni do 25 m2 oraz wysokości do 3 metrów;
  • Altanę działkową – o powierzchni maksymalnie 35 m2 oraz wysokości do 4 metrów (przyjmując, że dach jest płaski) lub 5 metrów (gdy dach jest dwuspadowy);
  • Tunel foliowy — o powierzchni do 20% całkowitej powierzchni działki oraz wysokości sięgającej maksymalnie 3 m — w przypadku gdy w planach jest szklarnia i tunel, ich łączna powierzchnia nie może przekroczyć 20% całkowitej powierzchni działki.

Niezgodne z prawem jest również wznoszenie altan, które wielokrotnie są budowane bez zachowania przepisowych rozmiarów lub stawianie np. dwóch, lub więcej mniejszych budynków jak np. domki letniskowe. Na działce może zostać umieszczona jedna altana z zadaszonym tarasem (w odpowiednich rozmiarach, które regulują odpowiednie przepisy) oraz jedynie wyżej wymienione, zgodne z regulaminem elementy. Co więcej, możliwe jest wyposażenie działki w miejsce parkingowe, gdy są do tego warunki, jak również gdy działkowiec posiada lub uprzednio otrzyma prawo do wjazdu na teren ogrodu autem.

Innymi urządzeniami, które można stawiać na działkach pracowniczych, są:

  • Studnia, sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacyjna;
  • Okna inspektowe;
  • Bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe;
  • Zbiorniki wodne;
  • Pregole, murki kwiatowe, ogródki skalne itp.;
  • Piaskownice, huśtawki oraz inne urządzenia rekreacyjne.

Czym grozi stawianie nieregulaminowych obiektów na działce?

Warto pamiętać, iż na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie usytuowanie altany działkowej oraz jej budowa, przebudowa lub rozbudowa zgodnie z przepisami regulaminu, jak i powszechnie obowiązującymi. W przypadku gdy zarząd działkowców stwierdzi, iż naruszone ostały przepisy dotyczące zagospodarowania terenu na działce, ma prawo nakazać właścicielowi wstrzymanie wszelkich praz związanych z budową. Co więcej, działkowiec jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieprawidłowości lub nawet do rozebrania budowanej altany.